No 1. Augusta jārēķinās ar 6-8% cenu pieaugumu Hitzes produktiem!